O nas


dr hab. Marcin Szczepanik - kierownik Przychodni. Obecnie pracuje również na stanowisku adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie, z którym jest związany od ukończenia studiów w 1999 roku.  Na UP w Lublinie konsultuje pacjentów głównie z problemami dermatologicznymi i endokrynologicznymi w ramach Przychodni Dermatologicznej oraz Gabinetu Endokrynologicznego. Jest specjalistą z zakresu Chorób psów i kotów. Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji, głownie z zakresu dermatologii weterynaryjnej i endokrynologii, oraz 10 pozycji książkowych Dermatologia w praktyce – studium przypadków klinicznych Zarys dermatologii koni, Wygrać z atopią oraz Choroby tarczycy u psów .Choroby nadnerczy i sterydoterapia u psów oraz pięcio tomowego "Atlasu Dermatologicznego psów i kotów"  Jest uznanym wykładowcą prowadzącym m.in.szkolenia w ramach studiów podyplomowych dla lekarzy weterynarii, wykładał również na licznych konferencjach naukowych i sympozjach. W Przychodni zajmuje się Chorobami wewnętrznymi, Dermatologią i Endokrynologią

 

 

lek. wet Karina Chmielecka. Ukończyła wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w 2006 roku. W roku 2011 ukończyłą studia doktoranckie i obecnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest specjalistą z zkresu: Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych oraz Choroby zwierząt nieudomowionych. W naszej przychodni zajmuje się przede wszystkim chirurgią, położnictwem oraz chorobami zwierząt labolatoryjnych i gadów.

Justyna Rosner - dyplomowany groomer oraz wystawca.Wielka zwolenniczka agility i obedience.Aktualnie szczęśliwa właścicielka cairn terriera Jekyll'a. 

Staramy się stale aktualizować naszą wiedze dla dobra pacjentów